Tuyển dụng

  • Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

    Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

    Ngày:06-02-2019

    Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm kinh doanh trong khu vực được giao, bao gồm tiếp thị sản phẩm và thực hiện công việc bán hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp. Báo cáo thông tin thị trường như sản phẩm, giá, dịch vụ, chất lượng,… từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh Đề xuất kế hoạch kinh doanh, chiến lược ...