XÍCH TRUYỀN ĐỘNG-XÍCH BĂNG TẢI CÔNG NGHIỆP

Doanh Trí cung cấp các hãng Xích Công Nghiệp nổi tiếng như: TSUBAKI, KANA, DID

- Các mã xích công nghiệp thường gặp trong ngành Dệt Sợi như:

- Xích đơn 40, Xích đôi 40.

- Xích đơn 50 - Xích đôi 50

- Xích đơn 60 - Xích đôi 60

- Xích đơn 80

- Xích dùng cho QỦA TẠ,....

Giá:: Liên hệ