VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

VÒNG BI CÔNG NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG

1/ Vòng bi cầu một dãy:

2/  Vòng bi cà na ( tang trống)

3/ Vòng bi côn

- Ký hiệu quốc tế của vòng bi côn hệ mét  thướng có 5 chữ số được bắt đầu từ số 3.

4/  Vòng bi đũa

- Vòng bi đũa có nhiều loại thiết kế khác nhau:

+ NU, NJ, NUP, N & NF dành cho ổ một dãy.

+ NNU & NN dành cho ổ 2 dãy, phụ thuộc vào thiết kế

5/ Vòng bi mắt trâu